PRIJAVE     BIOGRAFIJE    
Sreda 19 Junij 2024

Glasbeno teoretični predmeti

Petje in igranje inštrumenta je mnogo lažje s poznavanjem glasbene teorije.

Poznavanje temeljnih elementov  (notnih vrednosti, tonov, lestvic, intervalov, akordov...) in glasbenega jezika nam omogoča hitrejše napredovanje, boljšo komunikacijo med glasbeniki in globlje dojemanje glasbene umetnosti nasplošno.

Učenje glasbenih elementov in pojmov se lotimo iz praktičnih primerov in jih razjasnimo na enostaven in razumljiv način. Predmet združuje osnove različnih disciplin, kot so solfeggio, klasična in jazz harmonija, zgodovina glasbe, analiza glasbenih umetnin…

Učenci pri predmetu:

  •          razvijajo in poglabljajo glasbeni posluh (ritmični, melodični in harmonski),
  •          se usposobijo za analitično zaznavo tonskih odnosov in njihovo izvedbo,
  •          spoznavajo glasbene prvine in njihove temeljne zakonitosti,
  •          sodelujejo v oblikah individualnega in skupinskega muziciranja,
  •          spoznajo temeljne zakonitosti estetskega oblikovanja, razširjajo poznavanje glasbene literature,
  •          razvijajo estetsko občutljivost, glasbeni okus in sposobnost vrednotenja,
  •          v skladu s svojimi zmožnostmi in pridobljenimi znanji ustvarjajo glasbene vsebine,
  •          Spoznajo osnove glasbenega oblikovanja

Prijava